SR9PC – Góra Koskowa

Częstotliwość: TX: 438.8500 MHz RX: 431.2500 MHz
QTH: Góra Koskowa POLKOMTEL
Status: działający
QTH lokator: JN99V
Lokalizacja: 49,753300 N, 19,782200 E
Wysokość n.p.m.: 874 m
Wysokość nad poziomem gruntu: 30 m
Aktywowanie: CTCSS (103.5 Hz)
CTCSS nadajnika: 103.5 Hz
Moc nadajnika: 15 W
Opiekunowie i operatorzy przemiennika: SP9XWY
Strona WWW: fm-link.pl
Uwagi: Połączony na stałe z przemiennikami sieci FM-LINK.
Pracuje z wąską dewiacją (NARROW FM) +/- 2.5 kHz.
Fabryczny przemiennik Motorola MTR2000. Antena Kathrein Omnidirectional

Źródło: przemienniki.net