SR3XXX – ŚREM

Częstotliwość: TX: 438.7000 MHz RX: 431.1000 MHz
QTH: Śrem – Poznań
Status: działający
QTH lokator: JO82MC
Lokalizacja: 52,086156 N, 17,022016 E
Wysokość n.p.m.: 130 m
Wysokość nad poziomem gruntu: 180 m
Aktywowanie: CTCSS (110.9 Hz)
CTCSS nadajnika: 110.9 Hz
Moc nadajnika: 15 W
Opiekunowie i operatorzy przemiennika: SP3QFS
SQ6ODL
Uwagi: Połączony na stałe z przemiennikami sieci FM-LINK.

Pracuje z wąską dewiacją (NARROW FM) +/- 2.5 kHz.

Źródło: przemienniki.net